Hệ thống sắp ra mắt, hiện tại các bạn có thể gửi câu hỏi về hòm thư hotro@vgg.vn
để được giải đáp các vấn đề liên quan đến hệ thống VGG ID. Xin chân thành cảm ơn!

SSL