Đồng
  • Nhận code test, giftcode đầu tiên của các sản phẩm do VGG cung cấp
  • Nhận gói quà tặng có giá trị đối với từng sản phẩm của VGG
  • Nhận được ưu đãi khi sử dụng trực tiếp những sản phẩm khác của VGG
Bạc
  • Sắp ra mắt
Vàng
  • Sắp ra mắt
Bạch kim
  • Sắp ra mắt
Kim cương
  • Sắp ra mắt
SẮP RA MẮT PREMIUM ID
SSL